ubezpieczenia

ubezpieczenia osobowe ubezpieczenie (ERGO, warta, hestia, uniqa, alianz, compensa, commercial union)
tanie ubezpieczenie zdrowotne
ryzyko zdrowotne
inspektorat ubezpieczenia oc
filar agenta
ubezpieczenie oc
pzu ubezpieczenia

ubezpieczenia komunikacyjne
ubezpieczenie samochodu
ubezpieczenia samochodowe

ubezpieczenia samochodu oraz ubezpieczenia zdrowotne
ubezpieczenia emerytalne
ubezpieczenie ac, ubezpieczenie mieszkania
tanie oc i warunki ubezpieczenia
tanie ubezpieczenia turystyczne

ubezpieczenia samochodów
oc stawki
bez ubezpieczenia
ubezpieczenia w polsce
brak ubezpieczenia
ubezpieczenia auta
ubezpieczenia aut

prywatne ubezpieczenia zdrowotne
ubezpieczenia za granica

ubezpieczenie

Od 01.01.2009 istnieje obowiązek ubezpieczena zdrowotnego. Wszystkie osoby zameldowane w Niemczech podlegają obowiązkowi ubezpieczenia.
Osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnego z prawem niemickim zostaną ukarane. Zgodnie z ustawą § 193 Abs. 4 VVG bedą musiały nadpłacić zaległe składki. Za pierwsze sześć miesięcy kara równa jest wysokości miesięcznej składki, a za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. Osoby podlegające obowiązkowi od 01.01.2009 muszą wyrównywać składki od 01.02.2009 - styczeń 2009 został uznany jako miesiąc przejściowy. Maksymalna nadpłata jest równa składkom 13 miesięcy.

DKV

Ubezpieczenia w Niemczech:

* 100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
* 100 % koszty usług stomatologicznych
* gwarantowana stabilność składki
* ubezpieczenie bez udziału własnego w kosztach leczenia /ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €)
* ubezpieczenie bez badań lekarskich oraz stomatologicznych
* ubezpieczenie bez nadpłaty zaległych składek ustawowych
* ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht
* ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
* koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00 €

ubezpieczenia dla Polaków

Zalety prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Zakres świadczeń medycznych państwowego ubezpieczenia zdrowotnego jest ustalony ustawowo, dlatego w kazdej z ponad 200 niemieckich kas chorych taki sam. Od 01.01.2009 również stawki ubezpieczeniowe w każdej kasie chorych są idenyczne.

W ubezpieczeniu prywatnym zakres świadczeń a tym samym również składkę można natomiast kształtować dowolnie. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne posiada wiele zalet:

* dowolny wybór lekarzy i szpitali (rowniez klinik specjalistycznych)
* status pacjenta prywatnego
* mozliwość zakwaterowania w szpitalu w pokoju 1- lub 2-osobowym oraz leczenie
* pokrycie kosztów leczenia przez lekarzy niedyplomowanych, specjalistów od naturalnych metod leczenia (w zależności od taryfy)
* zwrot składek w przypadku niekorzystania ze świadczeń lekarskich (w zależności od taryfy, nawet do 6 składek miesięcznych za rok niekorzystania ze świadczeń)
* ochrona ubezpieczeniowa na calym świecie (w zależności od taryfy)
* gwarancja świadczeń na caly okres trwania umowy
* znacznie szerszy zakres świadczeń stomatologicznych.

prywatne ubezpieczenia

Prywatne Kasy Chorych (Private Krankenversicherung)

Dostęp do ubezpieczenia prywatnego maja w pierwszym rzędzie:
-osoby prowadzące działalność gospodarczą
-osoby zatrudnione zarabiające w ostatnich 3 latach powyżej określonych granic dochodów (Versicherungspflichtgrenze) wynoszących w roku:
* 2008 - 48,250 € (Brutto)
* 2009 - 48.600 € (Brutto)
* 2010 - 49.950 € (Brutto)
- urzędnicy państwowi, (którym przysługuje tylko częściowa dopłata ze strony państwa)
- studenci
- lekarze będący w okresie praktyki.

ubezpieczenie zdrowotne

Wybór ubezpieczenia zdrowotnego jest bardzo ważnym wyborem!
Należy zwrócić głównie uwagę na:

* zakres świadczeń
* własny udział (Selbstbeteiligung)
* stabilność składek danej taryfy na przestrzeni kilku lat

ubezpieczenie

Ubezpieczenie prywatne czy państwowe?

System ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech składa się z ubezpieczenia państwowego (w kasach chorych) oraz ubezpieczenia prywatnego. Do systemu ubezpieczenia państwowego generalnie przynależa m.in. osoby zatrudnione, osoby bezrobotne, studenci. Do systemu ubezpieczenia prywatnego generalnie przynależa osoby prowadzące dzialalność gospodarcza.
Na prywatne ubezpieczenie zdrowotne mogą przejść również osoby zatrudnione, pod warunkiem że ich dochód roczny prze 3 kolejne lata przekroczy tzw. Pflichtversicherungsgrenze (w 2009 r. – 48.600,00 Euro).

ubezpieczenia

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

Wysokość składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia prywatnego zależy przede wszystkim od wieku, płci i stanu zdrowia. Ubezpieczenie jest droższe dla osób starszych, kobiety płacą więcej niż mężczyźni. Ponadto, na wysokość składki wpływa kwota udziału własnego w kosztach leczenia oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
Wysokość składki ubezpieczenia państwowego zależy wyłącznie od wysokości osiąganych dochodów.

DKV

ubezpieczenie zdrowotne

Osoby, które przyjeżdżają do Niemiec, powinny od razu zatroszczyć się o ubezpieczenie zdrowotne. Zarówno leki, jak i lekarze są tu bardzo drogie, dlatego wybierając ubezpieczenie trzeba upewnić się, że pokryje ono koszty leczenia w przypadku choroby i nagłych przypadków. Bez ubezpieczenia często nie jest wydawane pozwolenie na pobyt. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich zameldowanych.

prywatne ubezpieczenia

Oferujemy również ubezpieczenia dla kobiet w ciąży !!!

ubezpieczenia dla Polaków

Berlin Hamburg München Köln Stuttgart Düsseldorf Essen Bremen Hannover Leipzig Dresden Nürnberg Duisburg Bochum Wuppertal Bielefeld Bonn Mannheim Karlsruhe Wiesbaden Münster Augsburg Gelsenkirchen Aachen Mönchengladbach Braunschweig Chemnitz Kiel Mainz Mannheim Heidelberg Koblenz Frankfurt

ubezpieczenia dla polakow

DKV

ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenie

Trockenbau Frankfurt

ubezpieczenia

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenia

Ubezpieczenia w Niemczech dla kobiet w ciąży.

DKV

ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenie

ubezpieczenia dla polakow

prywatne ubezpieczenia

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenia dla polakow

DKV

ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenie zdrowotne

DKV

ubezpieczenia dla polakow

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenie zdrowotne

DKV

ubezpieczenia dla polakow

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenie zdrowotne

DKV

ubezpieczenia dla polakow

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenie zdrowotne

DKV

Korzystne ubezpieczenia dla Polaków! Ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć od podatku! Ubezpieczenie w Niemczech

Nasza ubezpieczalnia proponuje Panstwu taryfę DKV (Deutsche Krankenversicherung) AS4. Taryfa ta nosi nazwę "Reiseversicherung". Nie należy jednak mylić tej nazwy z ubezpieczeniem podróżnym. Często bywa tak, że nazwa ta jest mylnie interpretowana. Jest to taryfa dla obcokrajowców, które mają zameldowanie w Niemczech oraz nadal posiadają meldunek w Polsce. Osoby te nie mogą mieć obywatelstwa niemieckiego. Udział własny nie moze przekroczyć 5.000 € w roku. Ubezpieczenie to odpowiada wymogom związanych z obowiązkiem ubezpieczenia w Niemczech § 193. Wg.§ 193.

Ubezpieczenie to posiada ograniczenie czasowe, dlatego skladki sa niższe i konkurencyjne w porównaniu z innymi ubezpieczeniami.

W celu przeliczenia składki skontaktuj się z naszym biurem!

ubezpieczenia dla polakow

prywatne ubezpieczenia

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenie zdrowotne

DKV

ubezpieczenia dla polakow

prywatne ubezpieczenia